Den feminina längtan – Kvinnans nyckel till en tillfredställande feminin livsstil

Denna text är för dig som är kvinna och vill lära dig att praktisera femininitet på djupet, och inte bara med yttre attribut så som smink, naglar, kläder osv. Även du som är man kan lära dig att förstå mer vad det är som driver en feminin kvinnas beteenden och hur du kan beröra henne på ett djupt själsligt plan.

Varje människa har en inre längtan att koppla med och uppfyllas av Gud. Och i Guds närvaro är vi fullt sedda, accepterade, trygga, förstådda och förenade med Honom. Inför Gud intar vi alla en sorts feminin position. Vi är mottagarna och Gud är givaren.

Kvinnans anatomi är förkroppsligandet av ”längtan efter att bli uppfylld”. I motsats till mannens anatomi som förkroppsligar längtan efter att ge ut och bli uttömd. Varje feminin kvinna har en djup längtan att bli uppfylld andligt, själsligt och kroppsligt. Det engelska ordet ”Yearning” är ett bättre ord som betyder djup längtan och intensivt begär. Detta är nyckeln till en feminin livsstil. Det feminina längtar efter fullhet. Detta är ett faktum. Hur varje kvinna väljer att hantera denna längtan kan se väldigt olika ut.

Vissa kvinnor väljer att neka sig själva sina önskningar och håller dem hemliga eller trycker ner dem. Andra kvinnor blir istället klängiga, desperata eller krävande. Vissa blir manipulativa med ett stort kontrollbehov för att försöka mätta och skydda den inre längtan. Detta påverkas såklart av trauma under barndomen, fel umgängen och skadliga miljöer osv.

Men en uppvaknad och mogen feminin kvinna känner sin längtan, omfamnar den och låter den öppna upp henne. Hon är öppen och mottaglig för den kärlek som finns tillgänglig, utan att vara krävande, tacksamhet fyller hennes hjärta samtidigt som hon längtar efter mer. Denna hjärtliga attityd får henne att skina som solen, en oemotståndlig feminin skönhet oavsett hennes yttre utseende, den skönheten är väldigt påtagligt.

Denna öppenhet och längtan är som en kraftfull magnet. Med denna magnet så attraherar hon sin själsliga motsats, den maskulina utgivande mannen. Denna feminina strålglans är väldigt kraftfull och ska behärskas och inte utnyttjas till fullo i alla situationer. Hon kan nämligen få tusen man på fall med sin inbjudande skönhet, vilket kan bli väldigt problematiskt.

Denna feminina längtan ska först och främst användas för Gud och sedan hennes man. Inom denna trygga sfär behöver man inte hålla tillbaka sitt hjärtas begär, utan tvärtom uppmuntras. Detta skapar en djup och tillfredställande andlighet och passion inom äktenskap.

Du som är en kristen kvinna behöver inte vänta på en maskulin man för att uppleva den djupa själsskakande kärleken och extasen som du trängtar efter. Inse att du har den kärleken du söker efter på insidan.

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.”
‭‭Första Korintierbrevet‬ ‭6:17

Du har 3 delar av din varelse: ande, själ och kropp. Din ande är ständigt i kontakt med Gud, du är uppkopplad 24/7 till himmelen. Ni är ett. Men din själ och din kropp upplever inte alltid detta. Då behöver du vända din fokus inåt och bli medveten om närvaron. Tillåt honom att flöda genom dig, ta emot hans enorma kärlek, och låt den tränga igenom alla dina mörka och smärtsamma själsliga vrår. Låt honom tränga igenom dina skyddsväggar av rädsla och din inre stress.

Vi tenderar att bygga upp murar av rädsla för att skydda oss från trauma och besvikelse, men samma murar stänger ute kärleken. Så om du märker av emotionella murar så är det en inbjudan till att låta Guds kärlek penetrera din varelse. Japp jag sa det. Rädsla är inbjudan till att öppna upp för kärleken. Hur vill du leva ditt liv: sluten eller öppen, i rädsla eller i kärlek? Det är de två val vi ställs inför ständigt i vår vardag.

”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.”
‭‭Johannes första brev‬ ‭4:18‬ ‭

Guds nåd sträcker sig överallt på jorden och universum. Han är allestädes närvarande. Tänk dig att Guds kärlek just nu försöker att invadera din kropp. Vad måste du göra för inte känna av den och inte bli uppfylld av den? Hur behöver du vara för att stänga ute kärleken?

Troligtvis spänna magen, andas ytligt, spänna käkar och ögonbryn, spänna bröstkorgen och låt övre ryggen kollapsa framåt. Dessutom tänka negativa och hopplösa tankar, vara självkritisk och fördömande, och tro att kärleken är långt långt borta.

Gör tvärtom och se vad som händer ☝🏻

Våga känna din inre längtan i vardagen. Och våga ta emot när någon gör något fint för dig, speciellt din man. Absorbera den uppmärksamhet, närhet och trygghet som din man ger. Låt det goda uppfylla dig på insidan och uttryck det.

Din inre längtan kan på ett hälsosamt sätt driva dig, öppna dig, göra dig kreativ och på djupet anknyta dig med nära och kära. Det är essensen av din femininitet, en ovärderlig skönhet som ingen kan ta ifrån dig.

Återta folkhälsan: Del 1: Den bortglömda epidemin bakom den nuvarande pandemin

Vi måste tona ner hysterin med vaccin och restriktioner och börja tänka på folkhälsan.

Just nu är den största majoriteten av befolkningen vaccinerad och ändå fortsätter hysterin. Folkhälsan blir inte bättre, den blir i stället sämre av all hets, social isolering och restriktion. Det pratas för lite om den fortsatt växande fetmaepidemin. Vaccin och restriktioner tar oss bara så långt. Det vi behöver fokusera på nu är folkhälsan, som går att påverka.

Varannan svensk är överviktig.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Fetmaepidemin har fortsatt vuxit mitt under pandemin, precis som vanligt. Enligt folkhälsomyndighetens rapport är nu 52% av Sveriges befolkning antingen överviktiga eller feta. Alltså är varannan svensk överviktig. Andelen som har specifikt fetma är 16% av befolkningen. Och det antalet har tredubblats sedan 80-talet och över en miljon svenskar är nu feta. Och fetma ökar risken för en rad olika sjukdomar såsom typ-2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression mm. Fetma gör det också svårare för kroppen att klara av influensor och liknande infektioner.

Fetma ökar risken med 50% att dö i covid-19 visar en svensk studie.

 • I studien ingick IVA-patienter från universitetssjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus
 • 39,4 procent av dem hade fetma – ett BMI på minst 30. Motsvarande siffra för befolkningen i snitt är 16 procent.
 • BMI över 30 kunde kopplas till en 50-procentigt ökad risk för död, jämfört med gruppen med normalvikt. 
 • Överlevare med BMI över 35 kopplas till fördubblad risk för vårdtider över 14 dagar, jämfört med dem med normalvikt.
 • Patienterna kom från hela Sverige och var över 18 år.
 • Tre av fyra av alla covid-19-patienter på IVA var män.

Diabetes ökar risken för svårt insjuknande i covid-19.

Ca 4% uppskattningsvis har någon form av diabetes. Dock finns det ett stort mörkertal då många går med typ-2-diabetes utan att veta om det ännu. 85–90% av de med diabetes har typ-2-diabetes som går att modifiera med livsstil och viktminskning. 24% av de som vårdas på IVA för covid-19 har diabetes och 25% av de avlider i covid-19 har diabetes.

En svensk studie visar att risken för att dö i covid-19 är förhöjd med 1,5 gånger för personer med typ 2-diabetes.

94,9% av covid-19-patienter har minst 1 underliggande sjukdom!

En stor amerikansk studie undersökte 800 sjukhus visade att 94,9% av covid-19-patienter hade minst en underliggande sjukdom. Vanligast var högt blodtryck, sjukdomar med fettmetabolismen och fetma. De starkaste risksjukdomarna för dödsfall och inläggning på IVA var fetma, ångestrelaterade sjukdomar och diabetes med komplikationer.

Inaktivitet är den tredje största riskfaktorn för att sjukna in svårt och dö i covid-19.

Fysisk inaktivitet och stillasittande är ett samhällsproblem som driver på många sjukdomar såsom fetma och covid-19.

Men en studie visar att nå upp till riktlinjerna för fysisk aktivitet kan göra massiv skillnad för risken att bli svårt sjuk och dö i covid-19. Minst 150 minuters träning på måttlig intensitet (rask promenad) varje vecka räcker för att drastiskt minska risken. Fysisk inaktivitet anses därmed vara den tredje största riskfaktorn, efter ålder och organtransplantation.

Oddsen att dö i covid-19 var 2.49 högre för de inaktiva än de som nådde upp till riktlinjerna för fysisk aktivitet regelbundet.

Byt fokus!

Vägra att dras med i hysterin och börja i stället ta hand om din egen hälsa. Vägra att vara en del av den dåliga statistiken.

Här har vi en summering av några stora riskfaktorer med en gemensam nämnare: de går att påverka, speciellt den första.

 • Inaktivitet
 • Fetma
 • Ångest
 • Typ-2-diabetes
 • Högt blodtryck
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Om du hade rådfrågat mig i vad du ska göra för att bli hälsosammare så hade jag troligtvis gett dig rådet att börja med att leva mer aktivt och att sedan få med nära och kära på det tåget. Daglig promenad motverkar och förebygger alla de ovan nämnda riskfaktorerna. Gör som jag, kom ut i naturen och promenera, lite varje dag.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/overvikt-och-fetma/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257891

https://www.vardfokus.se/nyheter/fetma-fordubblar-risken-att-do-i-covid-19/

https://www.hjart-lungfonden.se/covid19/diabetes-riskfaktor-vid-covid-19-infektion/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/diabetes/typ-2-diabetes-kopplas-till-svarare-covid-19/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266677622100082X

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm

https://bjsm.bmj.com/content/55/19/1099

Femininitet, feminism och det mörka feminina

(Bilden ovan är hinduismens gudinna Kali som illustrerar det mörka feminina: skarp och elak tunga, okontrollerbart humör, bitterhet, hon håller ett avhugget manshuvud som representerar det manliga egot.)

Är kvinnor i Sverige uppskattade och jämställda?

Kvinnor är i hög grad uppskattade och väldigt jämställda med män idag, kanske mer än någonsin. Vad som däremot inte är uppskattat är deras femininitet.

Faktum är att maskulina kvinnor är uppskattade och jämställda med män. Den kvinna som vill följa sina feminina fallenheter blir nedprioriterad av den feministiska standarden.

Kvinnor har idag fått lära sig att jämställa sig och konkurrera med män på maskulina villkor. Kvinnor har behövt ge upp en viss femininitet och ta på sig maskulina attribut för att nå upp till jämställda ideal och anses som värdefulla och dugliga. Egenskaper såsom ”styrka”, ”självsäkerhet”, ”beslutsamhet”, ”drivenhet”, ”tävlingsinriktad”, ”mod”, ”känslolöshet” ”rationalitet” är tidlösa maskulina drag som stärks av bl a testosteron(ett hormon som män har betydligt mer av än kvinnor). Dessa drag är definitivt goda och användbara i olika situationer men måste en kvinna bli maskulin för att vara jämställd och lika värdefull? Varför måste hon överge sina naturligt starka egenskaper och få mer stress i sitt liv?

Vi måste erkänna att har varit dåliga på att uppskatta och hedra det feminina i det moderna samhället och även i historien.

Här är egenskaper som har blivit undertryckta och mindre uppskattade hos kvinnor

⁃ Intuition

– Vårdande

⁃ Kreativitet

⁃ Sårbarhet

⁃ Empati

⁃ Naturlig skönhet

⁃ Moderskap

⁃ Öppenhet

⁃ Samarbetsvilja

⁃ Vänlighet

Dessa är exempel på det som jag kallar för det gudomligt feminina, vilket är en hälsosam femininitet. Dessa drag är mycket fina och värdefulla. Faktum är att kvinnor tenderar att vara mer feminina än män av naturliga skäl såsom hjärnans struktur och olika hormon. Män och kvinnor har faktiskt olikheter i hjärna, hormon och personlighet, inte bara i yttre fysiska attribut. Det är inte fel att män och kvinnor är olika. Kvinnor är precis lika värdefulla och ska ha precis samma möjligheter och rättigheter som män. Vad de inte ska ha är tvång och skyldigheter att bete sig precis som män.

Effekten av undertryckt femininitet

Vad som kan hända när en kvinnas feminina drag undervärderas och attackeras är att det blir en negativ respons. Den negativa responsen kan bli till exempel att kvinnan sätter på sig en maskulin mask som skyddsmekanism. Detta kan vi se parrelationer men och också i samhället på flera plan.

En annan negativ respons kan vara att hennes femininitet övergår i det som jag kallar för det mörka feminina. Det mörka feminina är skuggsidan av den feminina energin, destruktiv likt den mörka maskuliniteten. Den triggas av trauma, otrygghet, att bli osedd och oförstådd. Detta ser vi också i parrelationer men också på andra plan.

Såhär kan det mörka feminina manifesteras:

⁃ Manipulation

⁃ Överreaktion

⁃ Skarp tunga

⁃ Offerkoftan och offermentalitet

⁃ Klängighet

⁃ Beroende av bekräftelse

⁃ Självömkan

⁃ Oro, ängslan och ältande

Riktig feminism och jämställdhetskamp tycker jag borde vara att stärka det feminina i samhället så att vi kan uppnå balans och harmoni. Vi borde uppskatta och jämställa varandras naturliga olikheter istället för att blanda manligt och kvinnligt till en stor förvirrande sörja.

Ge mer stöttning, uppskattning och uppmuntran till kvinnor som vill vara just kvinnor. Samhället kommer nämligen inte långt utan feminina kvinnor. Vi behöver det feminina precis som det maskulina. Samhället är beroende av moderskapet, empatin, medmänskligheten, vårdandet, intuitionen och alla dessa fantastiska gåvor som feminina kvinnor bär på. Det är dags att den feminina kvinnan prisas och uppskattas.

De naturliga skillnader mellan män och kvinnor är positiva. Vi ska komplettera varann och inte vara samma. Lika mycket värda och samma möjligheter, men ändå olika.

Härmed vill jag säga ett stort tack till er kvinnor som väljer att vara feminina och trivs med det. Stort tack till er mödrar som mer eller mindre uppoffrar det typiska karriärslivet för att ta hand om barn och bygga upp en stark familj. Stort tack till er empatiska och omsorgsfulla kvinnor som väljer att jobba inom vård och omsorg även om det inte alltid är jättebra betalt, tack för att ni väljer med hjärtat och inte bara med plånboken. Tack till er feminina kvinnor för allt ljus och kärlek ni sprider genom att bejaka er inre och yttre skönhet. Ni behövs och kommer alltid att behövas.

Tack för att du läst!

%d bloggare gillar detta: