1:1 COACHING

VAD ÄR COACHING?

 

Till att börja med är Coaching INTE samma sak som:
– Terapi
– Rådgivning
– Psykologsamtal 
– KBT

Rådgivaren har ju alla svaren och rekomendationerna och klienten har frågeställningarna. I coaching däremot så ställer coachen frågorna och klienten ger svaren. Frågorna är utformade för att öppna upp det kreativa tänkandet, skapa klarhet och motivation till förändring. Som coach hjälper jag min klient att bli klar i huvudet. Min utgångspunkt är att du har allting inom dig för att lösa dina problem, nå dina mål och uppgradera ditt liv. Mitt jobb är att gräva fram din inre potential och väcka den till liv. 

Det jag vill skapa i dig är INSPIRATION, KLARHET, INSIKT, MOTIVATION. Jag är övertygad om att detta är vad som tar dig mot dina mål. Jag vill få bort luddigheten så att du kan fokusera på det som ger resultat. Coaching hjälper dig att brygga gapet mellan där du är nu och din destination.

ÄR COACHING NÅGOT FÖR DIG?


Låt mig ställa dig en fråga..

– Får du klump i magen när måndagen närmar sig?

– Saknar din vardag djupare mening och glädje?

– Är du trött på att vara trött och stressad?

– Eller har du förlorat kontroll över sin hälsa?

– Är du less på att se andra lyckas medans du själv inte kommer nånvart?

Om du svarade JA på en eller flera av frågorna så kan coaching vara något för dig.

Som livscoach hjälper jag dig med:
– Att få större INSIKT och KLARHET över ditt liv och vilka steg du ska ta därefter

– Verktyg i hur du ÖVERVINNER det som håller dig tillbaka från ett tillfredsställande liv och att ÄLSKA måndagar

– Stresshantering, så att du får LUGN och mer ENERGI

– KNEPEN som skapar livslånga hälsosamma vanor

Samtalen är SÅKLART konfidentiella!

Kontakta mig, få ett gratis coachingsamtal och se om detta verkligen är för dig! Förhoppningsvis får du SÅ MYCKET VÄRDE att du känner dig NÖJD efter endast ett samtal.

%d bloggare gillar detta: