Återta folkhälsan: Del 1: Den bortglömda epidemin bakom den nuvarande pandemin

Vi måste tona ner hysterin med vaccin och restriktioner och börja tänka på folkhälsan.

Just nu är den största majoriteten av befolkningen vaccinerad och ändå fortsätter hysterin. Folkhälsan blir inte bättre, den blir i stället sämre av all hets, social isolering och restriktion. Det pratas för lite om den fortsatt växande fetmaepidemin. Vaccin och restriktioner tar oss bara så långt. Det vi behöver fokusera på nu är folkhälsan, som går att påverka.

Varannan svensk är överviktig.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Fetmaepidemin har fortsatt vuxit mitt under pandemin, precis som vanligt. Enligt folkhälsomyndighetens rapport är nu 52% av Sveriges befolkning antingen överviktiga eller feta. Alltså är varannan svensk överviktig. Andelen som har specifikt fetma är 16% av befolkningen. Och det antalet har tredubblats sedan 80-talet och över en miljon svenskar är nu feta. Och fetma ökar risken för en rad olika sjukdomar såsom typ-2-diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression mm. Fetma gör det också svårare för kroppen att klara av influensor och liknande infektioner.

Fetma ökar risken med 50% att dö i covid-19 visar en svensk studie.

 • I studien ingick IVA-patienter från universitetssjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus
 • 39,4 procent av dem hade fetma – ett BMI på minst 30. Motsvarande siffra för befolkningen i snitt är 16 procent.
 • BMI över 30 kunde kopplas till en 50-procentigt ökad risk för död, jämfört med gruppen med normalvikt. 
 • Överlevare med BMI över 35 kopplas till fördubblad risk för vårdtider över 14 dagar, jämfört med dem med normalvikt.
 • Patienterna kom från hela Sverige och var över 18 år.
 • Tre av fyra av alla covid-19-patienter på IVA var män.

Diabetes ökar risken för svårt insjuknande i covid-19.

Ca 4% uppskattningsvis har någon form av diabetes. Dock finns det ett stort mörkertal då många går med typ-2-diabetes utan att veta om det ännu. 85–90% av de med diabetes har typ-2-diabetes som går att modifiera med livsstil och viktminskning. 24% av de som vårdas på IVA för covid-19 har diabetes och 25% av de avlider i covid-19 har diabetes.

En svensk studie visar att risken för att dö i covid-19 är förhöjd med 1,5 gånger för personer med typ 2-diabetes.

94,9% av covid-19-patienter har minst 1 underliggande sjukdom!

En stor amerikansk studie undersökte 800 sjukhus visade att 94,9% av covid-19-patienter hade minst en underliggande sjukdom. Vanligast var högt blodtryck, sjukdomar med fettmetabolismen och fetma. De starkaste risksjukdomarna för dödsfall och inläggning på IVA var fetma, ångestrelaterade sjukdomar och diabetes med komplikationer.

Inaktivitet är den tredje största riskfaktorn för att sjukna in svårt och dö i covid-19.

Fysisk inaktivitet och stillasittande är ett samhällsproblem som driver på många sjukdomar såsom fetma och covid-19.

Men en studie visar att nå upp till riktlinjerna för fysisk aktivitet kan göra massiv skillnad för risken att bli svårt sjuk och dö i covid-19. Minst 150 minuters träning på måttlig intensitet (rask promenad) varje vecka räcker för att drastiskt minska risken. Fysisk inaktivitet anses därmed vara den tredje största riskfaktorn, efter ålder och organtransplantation.

Oddsen att dö i covid-19 var 2.49 högre för de inaktiva än de som nådde upp till riktlinjerna för fysisk aktivitet regelbundet.

Byt fokus!

Vägra att dras med i hysterin och börja i stället ta hand om din egen hälsa. Vägra att vara en del av den dåliga statistiken.

Här har vi en summering av några stora riskfaktorer med en gemensam nämnare: de går att påverka, speciellt den första.

 • Inaktivitet
 • Fetma
 • Ångest
 • Typ-2-diabetes
 • Högt blodtryck
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Om du hade rådfrågat mig i vad du ska göra för att bli hälsosammare så hade jag troligtvis gett dig rådet att börja med att leva mer aktivt och att sedan få med nära och kära på det tåget. Daglig promenad motverkar och förebygger alla de ovan nämnda riskfaktorerna. Gör som jag, kom ut i naturen och promenera, lite varje dag.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/overvikt-och-fetma/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257891

https://www.vardfokus.se/nyheter/fetma-fordubblar-risken-att-do-i-covid-19/

https://www.hjart-lungfonden.se/covid19/diabetes-riskfaktor-vid-covid-19-infektion/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/diabetes/typ-2-diabetes-kopplas-till-svarare-covid-19/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266677622100082X

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm

https://bjsm.bmj.com/content/55/19/1099