Femininitet, feminism och det mörka feminina

(Bilden ovan är hinduismens gudinna Kali som illustrerar det mörka feminina: skarp och elak tunga, okontrollerbart humör, bitterhet, hon håller ett avhugget manshuvud som representerar det manliga egot.)

Är kvinnor i Sverige uppskattade och jämställda?

Kvinnor är i hög grad uppskattade och väldigt jämställda med män idag, kanske mer än någonsin. Vad som däremot inte är uppskattat är deras femininitet.

Faktum är att maskulina kvinnor är uppskattade och jämställda med män. Den kvinna som vill följa sina feminina fallenheter blir nedprioriterad av den feministiska standarden.

Kvinnor har idag fått lära sig att jämställa sig och konkurrera med män på maskulina villkor. Kvinnor har behövt ge upp en viss femininitet och ta på sig maskulina attribut för att nå upp till jämställda ideal och anses som värdefulla och dugliga. Egenskaper såsom ”styrka”, ”självsäkerhet”, ”beslutsamhet”, ”drivenhet”, ”tävlingsinriktad”, ”mod”, ”känslolöshet” ”rationalitet” är tidlösa maskulina drag som stärks av bl a testosteron(ett hormon som män har betydligt mer av än kvinnor). Dessa drag är definitivt goda och användbara i olika situationer men måste en kvinna bli maskulin för att vara jämställd och lika värdefull? Varför måste hon överge sina naturligt starka egenskaper och få mer stress i sitt liv?

Vi måste erkänna att har varit dåliga på att uppskatta och hedra det feminina i det moderna samhället och även i historien.

Här är egenskaper som har blivit undertryckta och mindre uppskattade hos kvinnor

⁃ Intuition

– Vårdande

⁃ Kreativitet

⁃ Sårbarhet

⁃ Empati

⁃ Naturlig skönhet

⁃ Moderskap

⁃ Öppenhet

⁃ Samarbetsvilja

⁃ Vänlighet

Dessa är exempel på det som jag kallar för det gudomligt feminina, vilket är en hälsosam femininitet. Dessa drag är mycket fina och värdefulla. Faktum är att kvinnor tenderar att vara mer feminina än män av naturliga skäl såsom hjärnans struktur och olika hormon. Män och kvinnor har faktiskt olikheter i hjärna, hormon och personlighet, inte bara i yttre fysiska attribut. Det är inte fel att män och kvinnor är olika. Kvinnor är precis lika värdefulla och ska ha precis samma möjligheter och rättigheter som män. Vad de inte ska ha är tvång och skyldigheter att bete sig precis som män.

Effekten av undertryckt femininitet

Vad som kan hända när en kvinnas feminina drag undervärderas och attackeras är att det blir en negativ respons. Den negativa responsen kan bli till exempel att kvinnan sätter på sig en maskulin mask som skyddsmekanism. Detta kan vi se parrelationer men och också i samhället på flera plan.

En annan negativ respons kan vara att hennes femininitet övergår i det som jag kallar för det mörka feminina. Det mörka feminina är skuggsidan av den feminina energin, destruktiv likt den mörka maskuliniteten. Den triggas av trauma, otrygghet, att bli osedd och oförstådd. Detta ser vi också i parrelationer men också på andra plan.

Såhär kan det mörka feminina manifesteras:

⁃ Manipulation

⁃ Överreaktion

⁃ Skarp tunga

⁃ Offerkoftan och offermentalitet

⁃ Klängighet

⁃ Beroende av bekräftelse

⁃ Självömkan

⁃ Oro, ängslan och ältande

Riktig feminism och jämställdhetskamp tycker jag borde vara att stärka det feminina i samhället så att vi kan uppnå balans och harmoni. Vi borde uppskatta och jämställa varandras naturliga olikheter istället för att blanda manligt och kvinnligt till en stor förvirrande sörja.

Ge mer stöttning, uppskattning och uppmuntran till kvinnor som vill vara just kvinnor. Samhället kommer nämligen inte långt utan feminina kvinnor. Vi behöver det feminina precis som det maskulina. Samhället är beroende av moderskapet, empatin, medmänskligheten, vårdandet, intuitionen och alla dessa fantastiska gåvor som feminina kvinnor bär på. Det är dags att den feminina kvinnan prisas och uppskattas.

De naturliga skillnader mellan män och kvinnor är positiva. Vi ska komplettera varann och inte vara samma. Lika mycket värda och samma möjligheter, men ändå olika.

Härmed vill jag säga ett stort tack till er kvinnor som väljer att vara feminina och trivs med det. Stort tack till er mödrar som mer eller mindre uppoffrar det typiska karriärslivet för att ta hand om barn och bygga upp en stark familj. Stort tack till er empatiska och omsorgsfulla kvinnor som väljer att jobba inom vård och omsorg även om det inte alltid är jättebra betalt, tack för att ni väljer med hjärtat och inte bara med plånboken. Tack till er feminina kvinnor för allt ljus och kärlek ni sprider genom att bejaka er inre och yttre skönhet. Ni behövs och kommer alltid att behövas.

Tack för att du läst!

1 reaktion på ”Femininitet, feminism och det mörka feminina”

Kommentera

%d bloggare gillar detta: